top of page

   Velkommen til Ekslusiv Thaimassasje i våre lokaler

                        Sabai Thaimassasje eksklusivt og seriøst

Alle våre massører er medlem av Norsk Massasjeforening for profesjonelle massører som kvalitetssikrer oss og sørger for at alle kunder er ansvarsforsikret.

Thaimassasje

Thaimassasje er en av de eldgamle helbredelsesformene i den tradisjonelle thailegekunsten. De andre er urtemedisin, astrologi, meditasjon og spirituelle ritualer. Begrepet massasje bringer frem bilder av noe ganske annet enn thaimassasje, som selv på sitt mest grunnleggende er en meget sammensatt sekvens som består av trykk mot vev, tøyning, vridning og manipulering av ledd. Pga av dette kaller vi gjerne thaimassasje for thaikroppsbehandling. 

Thaikroppsbehandling har vært i konstant utvikling i mer enn 2000 år. Det er derfor ikke overraskende at man finner mange variasjoner i teknikkene som de ulike utøverne bruker, og enda større forskjeller mellom stilen i kroppsbehandlingene som er karakteristisk for det nordlige og det sørlige Thailand.
Hoffmassasje er en av thaimassasjeformene og ble bare gitt til den kongelige familien. Blant annet var det enkelt fortalt ikke lov å bruke føttene, kun fingre, håndflater og underarmer. I moderne tid er Hoffmassasje blitt viderutviklet til Royal Thai Massasje stilen som er mer utbredt enn Wat Po stilen.

De 3 skolene med lengst tradisjoner, hvorav 2 er i Bangkok, 
er Royal Thai Massasje skolen og Wat Pho skolen, begge kalt (sørlig stil) og Old Medicine Hospital i Chiang Mai (nordlig stil), og er begge godkjent av the Ministry of Education i Thailand og har utdannet folk fra hele verden i thaimassasjens kunster siden 1960 tallet.
 

TRADISJONELL THAIMASSASJE
Tradisjonell thaimassasje har blitt praktisert i sin nåværende form i minst 2000 år. Den er medlem av hele familien orientalsk kroppsbehandling, som er basert på teorien om den indre energistrømmen og energibalansen i all helse og helbredelse.

Andre medlemmer av denne familien er blant annet den kinesiske massasje-formen tui na, accupressur og manipulering, indisk ayurvedisk massasje og den japanske massasjeformen shiatsu.
Både tui na og ayurvedisk massasje er over 4000 år gamle, og det er i disse systemene at thaimassasjen har sine røtter. Den indiske yogainnflytelsen er meget tydelig i denne enestående formen for massasje som thaikropps-behandling er.
Dette gjelder i mindre grad den ytterst disiplinerte behandlingsmåten for energikanalene som kalles for Sen. Sen kan sammenlignes med det kinesiske meridian systemet.
Første dokumentasjonen på behandling av Sen er 2300 år gamle dokumenter. Den aller første vestlige nedtegnelsen om thailegekunsten ble gjort av den franske diplomaten Simon de la Loubere i 1690. Han skriver «Hvis et menneske er syk i Siam, får vedkommende en som er dyktig i faget, til å elte hele kroppen, legge seg på den syke kroppen og tråkke ham under føttene.»
 

DEN TRADISJONELLE THAIMASSASJENS OPPRINNELSE
I likhet med selve thailendernes opprinnelse, er den tradisjonelle thaimassasjens historie historie uklar. Thailand var veikrysset i de gamle folkevandringsrutene, og landet opplevde mange bølger av ulike sivilisasjoner og kulturer som strømmet gjennom det. Tradisjonelt knyttes Thailands opprinnelse til kongedømmet Sukhothai i 1238 av det første thai- folket, som hadde utvandret fra Kina.

Thailands nærhet til Kina, India og andre sørøst Asiatiske land har ført til mange interessante kulturelle og religiøse innflytelser, hvor disse kunnskapene smeltet sammen, og man tok og beholdt det beste fra hver av de forskjellige metoder. Det er idag dette som utgjør TTM (Tradisjonell Thai Medisin).
Ifølge folketradisjonen var det Dr. Shivago Komarpaj, Buddhas livlege som grunnla thaimassasje for 2500 år siden. Dr. Shivago blir fremdeles kalt Faren av thailegekunsten.

Kunnskapen om thaimassasje ble først skrevet ned på palmeblader i språket pali. Disse ble hyllet som religiøse skrifter og oppbevart i Aytthaya.
På 1700 tallet ble Ayutthaya overstrømmet av burmesiske erobrere og mange av skriftene ble ødelagt. I 1832 fikk kong Rama 3 hugget de overlevende skriftene inn i stein i form av beskrivende epigrafer i Wat Pho.

SENLINJENE

Senlinjene er den tradisjonelle thaimassasjens svar på det meridianske systemet som kinesiologer, akupunktører og Tradisjonell kinesisk medisin. 

Thai medisinens teori er at kroppens vitale livsenergi strømmer langs Senlinjene. Denne energien gir kraft til alle fysiske, psykiske og følelses-messige prosesser, og disse fungerer bare normalt hvis energiforsyningen svarer til behovet. Kineserne kaller denne energien Qi, og inderne kaller den Prana. Enhver ubalanse eller blokkering i denne energiforsyningen kan forårsake smerter og sykdom. Når organismen fungerer godt og energifor-syningen er balansert, føler man seg lykkelig, avslappet, energisk og fri for stivhet og smerter.
Det sies å være 72.000 tusen Senlinjer i kroppen, men thaimassasje konsentrerer seg om de 10 viktigste sen kanalene. En omhyggelig påføring av trykk langs disse linjene bidrar til å frigjøre eventuelle energi blokkeringer og stagnasjon.
Når man trykker på og tøyer musklene, blir de mer mottakelige for denne strømmen. I læren om Sen linjene er det også mye informasjon man finner igjen behandlingsformer som Reiki, Kinesologi, Akupunktur og trening/behandlingsformen Taiil Chi.

HVA THAIMASSASJE KAN GJØRE FOR DEG

Ved thaimassasje kan du oppnå alle fordelene ved yoga uten å måtte gjøre noe annet enn å slappe helt av. Thaimassasje brukes først og fremst som en forebyggende/vedlikeholdende behandling som forebygger smerte. Det er helheten, balansen, en fleksibel og en sunn kropp bidrar til å forebygge en lang rekke kroniske smerter i løpet av livet. Likevel brukes thaimassasje mot kroniske plager som astma, isjas, nummenhet i hendene, nakke og skulder smerter, låsninger i ryggen, arm og bein smerter, søvnproblemer, fordøyelses problemer og mye mer.

Det sies ofte at å få Thaimassasje er som å få behandling av en akupunktør, en kiropraktor og en muskelterapeut av en og samme person som gir deg yoga. Det er også veldig mange idrettsutøvere, dansere og yoga utøvere som benytter seg av thaimassasje pga av smidigheten den gir.

I Thailand tar man thaimassasje for alle «plager» man kan ha, fra kjærlighetssorg og depresjon til benbrudd og søvnløshet. Hemmeligheten med thaimassasje er at den gjør deg i stand til å anstrenge musklene og balansere energinivået. Det er dette som påvirker smidigheten og utjevner forskjellen mellom musklene på begge sider av kroppen. Hvor mye en muskel kan bevege et ledd, avhenger av forskjellen mellom muskelens lengde når den er avslappet og når den er fullstendig sammentrukket.

Vi får spenninger i musklene ved å overanstrenge dem, ikke bruke dem nok eller som en følge av emosjonelle spenninger. Alle teknikkene som brukes i thaimassasje er utformet for å lette og stimulere strømmen av indre energi og frigjøre blokkeringer som ellers ville hindret den balansen som er livsviktig for å bevare en sunn og smertefri kropp.

I denne sammenhengen betyr ikke «sunn» og «smertefri» bare det rent fysiske, men også de psykiske, følelsesmessige og åndelige sidene ved ens vesen. Thaimassasje bør ikke betraktes som en ren fysisk opplevelse, thaimassasje er en tosidig prosess der det er stor forskjell på en thaimassasje utført etter en puja, en slags sentreringsbønn massøren utfører før han/hun begynner, eller en massasje utført uten «puja»

Thaimassasje ble sett på som en av de mange veiene til «De fire guddommelige bevissthetstilstander» som for buddhistene er en forutsetning for fullstendig lykke. De fire tilstandene er:

METTA:
Å ønske å gjøre andre lykkelige og evnen til å vise omsorg og vennlighet.

KARUNA:
Å ha medfølelse med alle som lider, og et ønske om å lindre deres lidelser.

MUDITA:
Å glede seg sammen med dem når det går godt og aldri være misunnelig.

UPEKKHA:
Å betrakte sine medmennesker uten fordommer eller forkjærlighet.

Det finnes over 150 forskjellige teknikker man benytter seg av i thaimassasje. Både føtter, håndflater, tomler, albuer, knær, underarmer og hel brukes til å påføre trykk langs Sen linjene. Andre og ganske annerledes teknikker brukes til vridning og tøying, og disse er som å «få» yoga. Det er imidlertidig manipuleringene thaimassasje er mest berømt for, de tøyer og beveger de muskler og de viktigste leddene bare litt mer en normalt mens de operer under sin egen muskelkraft.
Berøring er et av de beste legende midlene. Den lindrer, frigjør og trøster. Helheten får næring av hyppig berøring over hele kroppen gjennom en thaimassasje behandling. Rent fysisk er det ikke vanskelig å se at massasje stimulerer blodomløpet og lymfestrømmen, varme vevet, bedrer smidigheten og lindre smerter.

Det er påvist at berøring kan frigjøre kjemiske stoffer som endorfiner, disse virker smertestillende og skaper et sterkt velvære. Thaimassasje omfatter ulike former for berøring, trykk, tøyning og vridning som har blitt perfeksjonert gjennom tidene. De som mottar thaimassasje jevnlig, vil oppleve sinnsro og føle seg avslappede, lykkelige, smidige og ungdommelige. 

Helse er ikke bare fysisk velvære eller et generelt fravær av sykdom. Det er et utsagn om balansen som eksisterer mellom alle faktorene som bidrar til vår følelse av «helhet», både den indre og den ytre. Det er nok vanskelig å gi en nøyaktig, altomfattende definisjon på hva helse består i, men helse karakteriseres av livskraft, smidighet, fravær av smerte, tilfredshet og en følelse av helhet.
Det sunne mennesket opplever fremfor alt en balanse i livet sitt. En av de uheldige bivirkningene ved et stressende og oppkavet liv er en forstyrrelse av denne balansen, og når det skjer, må man ha tid og rom for å gjenopp-rette denne flyktige likevekten.

Å motta en thaimassasje fra en kvalifisert utøver er utvilsomt en av de mest effektive måtene å oppnå det på.
Smerter er det største enkelthinderet for lykke, og smerter i enhver form og på ethvert nivå gjenspeiler en ubalanse. Dette kommer av at man gjør for mye av en ting og for lite av andre. Kroppen opplever smerter hvis den har fått for mye kraftig mat eller for mye voldsom mosjon.
Men man vil også oppleve like sterke smerter hvis man ikke spiser nok og ikke mosjonerer i det hele tatt.
Man vil også ha det vondt hvis sinnets ønsker ikke blir oppfylt, og man vil ha det akkurat like vondt hvis sinnet er så hemmet at det ikke finnes drivkraft til fremgang.
Thaimassasje er en av de mest omfattende og helhetlige måte å gjennvinne denne balansen.
     
HVORDAN EN THAIMASSØR JOBBER
En thaimassje varer vanligvis i 1,5 time eller mer, hvor massøren ved gjentatte trykk, press, vridninger, tøyinger og manipuleringer søker å gi kroppen tilbake sin smidighet og en helhetlig god helse.
Rent fysiskt jobber en thaimassør med å gjenvinne mykhet og fleksibilitet til musklene, senene og nervene ved å påføre trykk og massere muskler, sener og nerver, videre brukes yoga liknende tøyninger og strekk øvelser, dette gjøres også for å åpne opp leddene for å gjennopprette bevegelig-heten i leddene.

En dyktig thaimassør vil arbeide mer helhetlig samt også arbeide med de energetiske aspektene ved ens helse. Det vil si at massøren tar for seg kundens emosjonelle helse og alle dets aspekter som: familie, omgivelser, arbeid, kosthold, tanker og handling. I thaimassasjen sees ikke nødvendigvis en fysisk skade bare som en fysisk skade og en thaimassørs jobb er å søke å finne rot årsaken til problemet.

Sabai
Thaimassasje
NO 929 176 022 MVA

bottom of page